Pennor och mynt.

Fonder

Vi kan hjälpa dig med tips om fonder du kan söka. Du kan också få hjälp att gå igenom ansökningsblanketten. Kontakta diakon Marianne Bengtsson tel. 0431-43 75 51.

På församlingsexpeditionen finns möjlighet att hämta ansökningsblanketter till en del olika fonder. Expeditionen har öppet vardagar kl. 10-12 och 13-14.30.

Församlingen handhar också två olika fonder:

  • Karin och Otto W Catos fond – Ansökningstiden går ut den 30 september

Delar ut bidrag till främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade män och kvinnor bosatta i Ängelholms församling

  •  Barfothska fonden – Ansökningstiden går ut 18 november

Delar ut bidrag till behövande som är 60 år eller äldre i Ängelholms församling.

 

Kontaktperson

Marianne Bengtsson
0431 – 43 75 51
Maila Marianne