Fonder

Diakoniverksamheten kan hjälpa dig ansöka om medel via fonder. Vi kan hjälpa dig med tips om fonder du kan söka. Du kan också få hjälp att gå igenom ansökningsblanketten. Kontakta diakoniassistent Gisela Fredin Grimberg tel. 0431-43 75 53.

På församlingsexpeditionen finns möjlighet att hämta ansökningsblanketter till en del olika fonder. Expeditionen har öppet vardagar kl. 10-12 och 13-14.30.

Församlingen handhar också två olika fonder:

  • Karin och Otto W Catos fond – Ansökningstiden går ut den 30 september

Delar ut bidrag till främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade män och kvinnor bosatta i Ängelholms församling

  •  Barfothska fonden – Ansökningstiden går ut den 23 november

Delar ut bidrag till behövande som är 60 år eller äldre i Ängelholms församling.

 

kontaktperson

Gisela Fredin Grimberg
0431 – 43 75 53
Maila Gisela