Foto: Bella Flodén

Sommargruppen

Det är i sommar det händer. På riktigt. Livet. Ditt och mitt. 

Vad finns det mer? Vad händer sen? Är du nyfiken? Uppgiven? Finns det någon som bryr sig om vad jag tänker?

Någon som tror på mig? Finns den jag tror på? Kanske finns det svar, kanske har vi samma längtan?

Under tre veckor får du tillfälle att ställa frågorna om allt som handlar om livet, döden, Gud, tron och kärleken. Det är på riktigt. Här och nu.

Sommargruppen är en grupp för dig som vill ha konfirmationstiden intensivt och som tycker om att vara ute. Med hjälp av naturen, Bibeln, lekar, bad, samtal, musik, bollsport, glassätning, grillning, läger och häng i kyrkan gör vi en upptäcksresa från universums yttre kant rakt in i ditt hjärta.

Under hösten och våren kommer vi att träffas några gånger samt gå på gudstjänster.

Första träffen är söndagen den 29 november på 1:a advent. Vi träffas dagligen under 3 veckors tid på sommarlovet 2021. Det är på sommaren det händer.


Plats: Varierar beroende på aktivitet
Datum: 14 juni – 3 juli 2021
Tider: 09.00-15.00
Konfirmation: 3 juli 2021 i Ängelholms kyrka.