Foto: Pontus Carlsson

Ängelholms kyrkogård

Ängelholms kyrkogård kallades Nya eller Norra kyrkogården i begynnelsen. Den invigdes redan 1887. Sedan har kyrkogården byggts ut efterhand.

I allhelgonatid 1956 stod så Heliga Korsets Kapell med krematorium färdigt att invigas. Kyrkogården hade även tidigare ett litet begravningskapell, som nu övergavs och revs. Heliga Korsets Kapell genomgick 1986 en omfattande om- och tillbyggnad.

Urngravsättningar blev efterhand det dominerande gravskicket. Urnlunden är den första i Ängelholm som var klar redan 1936. Början av 70-talet tillkom Skogslunden som ligger i skogspariet norr kapellet. Även här sker utbyggnaden etappvis.

Minneslunden (är ett anonymt och gemensamt gravskick som funnits i Sverige sedan 1950-talet) tillkom 1969 på Ängelholms kyrkogård och har under åren utvecklats efterhand. Lunden har rönt uppskattning som gravsättning, och allt fler väljer nu att gravsätta sina anhöriga här. På Ängelholms kyrkogård finns även en Askgravlund.

Ängelholms kyrkogård har fått växa fram på redan uppväxt mark, trädens olika storlek, form och färg ger ett skiftande inslag och skapar en speciell miljö. Detta ger oss harmoni och ett behagligt lugn. Här skall finnas naturliga platser för stillhet och eftertanke.