Foto: Pontus Carlsson

Höja kyrkogård

Höja kyrkogård är en typisk bykyrkogård där kyrkan syns först av allt när man kommer ifrån Ängelholm. Kyrkogården omgärdas av en vacker stenmur med dess kransträd. Under senare tid har en utvidgning gjorts mot öster gjorts.

Utmärkande är Höjas buxbomhäckar som avskiljer gravarna. Dess jordmån och att man varit rädd om buxbomens äkthet för sin kyrka har gjort att idag finns en mycket fin buxbomparti.

Den gamla eken som står på den gamla delen av kyrkogården är ett typiskt vårdträd. Hösten 2002 planterades ett nytt vårdträd också den en ek.

Under 2005 anlades en askgravlund och till allhelgonahelgen togs den i bruk. Lunden har formen av en superellips och intill den finns en sten med namnen på dem som vilar i lunden.

Blommor och Heliga korsets kapell.

Ängelholms kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om Ängelholms kyrkogårdar och gravplatser. Här finner du information om bl.a gravskötsel och gravrätt och här finns också möjlighet att söka efter gravsatta.