Intriör sjukhuskyrkan
Foto: Bella Flodén

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för dig, vem du än är, varifrån du än kommer och hur ditt liv än ser ut.

Osäkerheten kring en diagnos, ett hastigt dödsfall, en olycka med oviss utgång, psykisk ohälsa, upptäckten av en kronisk sjukdom, ett nyfött barn som dör… Ibland ställs livet på sin spets. I de situationerna utgör Sjukhuskyrkan ett stöd och en samtalspart.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan möter människor i alla åldrar, såväl kristna som människor med annan livstolkning eller religionstillhörighet. Vi har alla tystnadsplikt och för inga journaler.

Det finns möjlighet till enskilda samtal, för patienter, anhöriga eller personal. Be vårdpersonalen kontakta oss, via sjukhusets växel eller via Svenska kyrkans expedition i Ängelholm på telefon eller till kontakta sjukhusprästen Thèrese Andrée Kjellström eller till sjukhusdiakon Helena Nylén-Andersson. 

Välkommen.