Arbets- och personalutskottet

Ängelholms församlings Arbets- och personalutskott mandatperioden 2018-2021

Ordförande:
Elisabeth Kullenberg (KS)

1:e vice ordförande:
Björn Vallin (KV)

2:e vice ordförande:
Susanne Jönsson (S)

Ledamöter:
Ingela Sylwander (KS)
Kerstin Engle (S)

Ersättare:
Birgitta Karlsson (KS)
Monika Hansson (KV)
Lars Linde (KV)
Tommy Jönsson (S)
Bengt Bengtson (S) 

S=Socialdemokraterna
KV=Kyrkans Väl i Ängelholms församling
KS=Kyrklig Samverkan i Ängelholms församling