Arbetsutskottet

Ängelholms församlings arbetsutskott mandatperioden 2022-2025:

Ordförande:
Elisabeth Kullenberg (KF)

1:e vice ordförande:
Ingela Sylwander (KF)

2:e vice ordförande:
Susanne Jönsson (S)

Ledamöter:
Britt Berlin (KF)
Kristina Olofsson (KF)

Ersättare:
Stefan Persson (KF)
Lena Johansson (KF)
Tommy Jönsson (S)
Birgitta Karlsson (KF)
Carl-Gustaf Gudmundsson (KF)

KF = Kyrkans Framtid i Ängelholms församling
S = Socialdemokraterna