Foto: Pontus Carlsson

Höja kyrka

1880 började byggandet av kyrkan och invigningen ägde rum den 1 oktober, på den helige Mikaels dag, två år senare. Kyrkan har en gotisk stil med vacker interiör, är en treskeppskyrka med höga, smala pelare och stora fönster.

Under våren 2002 genomgick kyrkan en omfattande totalrenovering. En utbyggnad av orgelläktaren gav utrymme för en toalett samt ett samlingsrum. Dessutom fick vapenhuset golvvärme, befintliga glas i korfönsterna byttes ut mot katedralglas och ljud- och ljussättningen kompletterades. Samtidigt kalkades kyrkan om både in- och utvändigt.

Altartavlan, som är kyrkans förnämsta klenod, är en oljemålning på duk där motivet är "korsnedtagningen". Tavlan är signerad 1792 av H. J. Lilljedal. 1967 genomgick den en omfattande renovering. Dopfunten är av sandsten från 1200-talets första hälft med dopfat av mässing från 1600-talet.

adress

Höja kyrkväg
262 93 Ängelholm

Höja församlingsgård

Bredvid Höja kyrka ligger församlingsgården som byggdes 1992.

Höja kyrkogård

Höja kyrkogård är en typisk bykyrkogård där kyrkan syns först av allt när man kommer ifrån Ängelholm. Kyrkogården omgärdas av en vacker stenmur med dess kransträd. Under senare tid har en utvidgning gjorts mot öster gjorts.