Foto: Pontus Carlsson

Heliga korsets kapell

I allhelgonatid 1956 stod Heliga Korsets kapell med krematorium färdigt att invigas.

Efter ritningar av länsarktekt Nils A Blank lät församlingen bygga ett vackert och väl fungerande kapell-krematorium.

Kyrkogården hade även tidigare ett litet begravningskapell som nu övergavs och revs.

Heliga Korsets kapell genomgick 1986 en genomgripande om- och tillbyggnad efter ritningar av arkitekt Lennart Hansson.

2004 gjordes ytterligare en stor och omfattande tillbyggnad och renovering av kapellet och krematoriet efter ritningar av arkitekt Sulev Krämer. Vid denna ombyggnad utbyttes kremationsugnen, samt installerades rökgasrening av senaste teknik.

Klicka här så kan du se hur Heliga korset ser ut inomhus.

 

Adress

Kapellgatan 1

262 62 Ängelholm

Ängelholms kyrkogård

Ängelholms kyrkogård kallades Nya eller Norra kyrkogården i begynnelsen. Den invigdes redan 1887. Sedan har kyrkogården byggts ut efterhand.