Kristen mosaikbild.

Bli medlem i Svenska kyrkan Ängelholm

Som medlem i Svenska kyrkan Ängelholm blir du en del av gemenskapen inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige. Du stödjer kyrkan som bärare av en kristen, humanistisk värdegrund och är med i gemenskapen i livets alla skeden.

Alla nyfödda barn erbjuds en dopgudstjänst. Vi inbjuder till både termins- och sommarkonfirmation. Du får gifta dig och begravas i kyrkan.

Bli medlem

Ditt medlemskap bidrar till att hjälpa utsatta människor i din närhet eller runt om i världen. Ängelholms församling ger stöd, inspiration och hjälp till tusentals människor varje år. Stöd och hjälp som kan betyda oerhört mycket i vardagen. Ibland avgörande för hur man mår, vilka man träffar och hur man tänker om sig själv och livet.

Du kan antingen ringa eller besöka oss för att bli medlem. Du kan också fylla i formuläret nedan, skriva ut det och skriva under och sända in till oss. När vi har fått din signerade anmälan sänder vi dig en bekräftelse på ditt nya medlemskap.

Genom din anmälan godkänner du att dina uppgifter registreras hos Ängelholms församling. Läs hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se 

Förklarande text

Vad medlemsavgiften går till

Som medlem betalar man en medlemsavgift och det är genom denna avgift som kyrkans verksamhet finansieras.

Medlemsavgiften i Ängelholms församling är 1,01 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst under år 2017.

Exempel på vad du stödjer med din medlemsavgift:

  • Kyrkobyggnader för stillhet, meditation, gudstjänster och musikprogram. Det är byggnader som också har ett symboliskt värde för närområdet och som utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer.
  • Uppmärksammandet av livets stora tillfällen. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel och välsignelse) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).
  • Ett diakonalt och socialt arbete både i Sverige och genom utlandskyrkans församlingar i andra länder samt internationellt via kyrkor och biståndsorganisationer. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, samtal med sjuka och sörjande, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka och mycket mera.
  • Ett engagemang för flyktingar, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle.
  • En särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola och skola, undervisning. Lyhördhet och dialog för ungas växande och trygghet. Att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få ställa frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation).
  • Ett kulturellt arbete där olika former av konstnärlig verksamhet får rum och sammanhang.
  • Den som är medlem kan också vigas och begravas i Svenska kyrkans ordning, har rösträtt i Kyrkovalet från 16-års ålder med mera.

Begravningsavgift

Den som är folkbokförd i Sverige skall betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Denna avgift är densamma i hela Sverige från 2017, en så kallad gemensam begravningsavgift och är 0,246 procent av kommunalt beskattningsbar inkomst 2017. Undantagen från den gemensamma begravningsavgiften är Stockholms stad och Tranås kommun. Begravningsavgiften betalar man helt oberoende av eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan.

 

Om du inte längre vill vara medlem i Svenska kyrkan kontaktar du vår expedition. Läs mer om vad det innebär att gå ur Svenska kyrkan på Svenska kyrkans sida om utträde.