Foto: Pontus Carlsson

Byggnader och kyrkogårdar

Här hittar du information om våra byggnader.

Svenska kyrkan Ängelholm omfattar fyra kyrkor, tre kyrkogårdar, ett kapell och tre församlingshem. På Ängelholms sjukhus finns dessutom Sjukhuskyrkan. Klicka på länkarna ovan och läs mer om våra olika byggnader och kyrkogårdar. 

Söker du information om gravar och gravrätt. Läs mer under kyrkogårdsförvaltningen. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon:
0431-43 76 50
Besöksadress:
Storgatan 127 A, Ängelholm
Öppet: 
10-12 

Höja kyrka

1880 började byggandet av kyrkan och invigningen ägde rum den 1 oktober, på den helige Mikaels dag, två år senare. Kyrkan har en gotisk stil med vacker interiör, är en treskeppskyrka med höga, smala pelare och stora fönster.

Höja församlingsgård

Bredvid Höja kyrka ligger församlingsgården som byggdes 1992.

Höja kyrkogård

Höja kyrkogård är en typisk bykyrkogård där kyrkan syns först av allt när man kommer ifrån Ängelholm. Kyrkogården omgärdas av en vacker stenmur med dess kransträd. Under senare tid har en utvidgning gjorts mot öster gjorts.

Rebbelberga kyrka

Rebbelberga kyrka ligger i norra delen av Ängelholm. Redan vid 1100-1200 talets sekelskifte fanns det en stenkyrka här. Den utgjordes av ett tvåkvadratiskt långhus med ett långsmalt rakskuret kor. En mindre rest av den ursprungliga västgaveln finns kvar i den nuvarande kyrkan, på den plats där tornet är beläget.

Rebbelberga kyrkogård

Den första kyrkan i Rebbelberga uppfördes under 1100-talet. Namnet Rebbelberga kommer ursprungligen ifrån Reuelbergh, syftande på den ås, revel, varpå bebyggelsen bredde ut sig.

Ängelholms kyrka

Ängelholms första kyrka förstördes 1565 i samband med kriget mot svenskarna (Skåne tillhörde Danmark då). Kyrkan förblev ruiner i mer är hundra år.

Åvalla församlingsgård

Församlingsgården Åvalla ligger precis i anslutning till Ängelholms kyrka (bakom biografen Röda Kvarn).

Ängelholms kyrkogård

Ängelholms kyrkogård kallades Nya eller Norra kyrkogården i begynnelsen. Den invigdes redan 1887. Sedan har kyrkogården byggts ut efterhand.

Heliga korsets kapell

I allhelgonatid 1956 stod Heliga Korsets kapell med krematorium färdigt att invigas.

S:t Mikael

Första spadtaget togs sommaren -96, och redan i mars året därpå stod kyrkan klar. S:t Mikael invigdes Palmsöndagen den 23 mars 1997 av Domprost Anders Svenningsen.

Intriör sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för dig, vem du än är, varifrån du än kommer och hur ditt liv än ser ut.