Foto: Pontus Carlsson

Rebbelberga kyrka

Rebbelberga kyrka ligger i norra delen av Ängelholm. Redan vid 1100-1200 talets sekelskifte fanns det en stenkyrka här. Den utgjordes av ett tvåkvadratiskt långhus med ett långsmalt rakskuret kor. En mindre rest av den ursprungliga västgaveln finns kvar i den nuvarande kyrkan, på den plats där tornet är beläget.

Kyrkan genomgick en total omvandling 1866-1867. Då byggdes det nya murar utanför de äldre murarna, vilka revs när byggnationen var klar. Det nya långhuset försågs med trappgavlar och avslutades av ett absidliknande utsprång i öster. Vid ombyggnaden 1934 ersattes detta med ett rymligt rektangulärt kor. Då uppsattes även tornuret som är en gåva till kyrkan. Ytterligare en del små förändringar har skapat det kyrkorum som möter oss idag, och som gör Rebbelberga kyrka till en kyrka på gammal grund, i modern nutida miljö.

Kyrkans altaruppsats från 1911 är ritad av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Den framställer Jesus Kristus med de två lärjungarna i Emmaus. Dopfunten, som har tillhört den äldre kyrkan, tillverkades 1743. Dopfatet i mässing är daterat till 1500-talet och är det äldsta inventariet som fortfarande används.
Rebbelbergakrucifixet räknas som ett av Skånes äldsta. Det har skurits under romansk tid och framställer Kristus som den segrande konungen. Krucifixet förvaras i Lunds Universitets Historiska Museum.

Klicka här så kan du se hur Rebbelberga kyrka ser ut både inomhus och utomhus. 

Adress

Munka Ljungbyvägen 
262 44 Ängelholm

Rebbelberga kyrkogård

Den första kyrkan i Rebbelberga uppfördes under 1100-talet. Namnet Rebbelberga kommer ursprungligen ifrån Reuelbergh, syftande på den ås, revel, varpå bebyggelsen bredde ut sig.