Gravstenar på kyrkogården.
Foto: Pontus Carlsson

Gravstenar och gravvårdar

Gravstenar och utsmyckning av graven kallas gravvård. Graven kan förses med gravvård när som helst, men det är bra att vänta något år med anskaffning av gravsten tills dess att jorden har satt sig.

Det finns regler för hur gravvårdarna får se ut i de olika kvarteren på kyrkogården. Prata med kyrkogårdsförvaltningen om detta redan när du väljer gravplats.

Att sätta upp en gravvård kräver tillstånd, så att gällande gravvårdsbestämmelser följs. Om du anlitar ett stenhuggeri lämnar de in ansökan åt dig. Vi rekommenderar även att ett stenhuggeri sätter gravstenen på plats så att den blir monterad på ett säkert sätt.
Gravrättsinnehavaren svarar för gravvårdens samtliga kostnader – anskaffning, uppsättning, inskription och framtida underhåll. Stenhuggerier och andra företag som säljer gravvårdar kan upplysa om kostnader för anskaffning och underhåll av gravvård.

Att överta en gravvård innebär att man tar över en gravsten och/eller ram i befintligt skick. Ett stenhuggeri kan sedan färdigställa sten och ram och lägga in ny text etc.