Diakoni

Diakoni handlar om att se sin medmänniska, inte minst då livet känns svårt, något som vi alla kan känna i perioder i livet vare sig vi är unga, mitt i livet eller äldre.

Du kan komma till oss om du känner dig ensam, om du är sjuk eller har en närstående som är sjuk, om du känner svårigheter i relationer eller med din ekonomi eller om du har tro- och livsfrågor. Vi samtalar om det som tynger dig och kan vid behov och om så önskas, finnas med i kontakter med myndigheter, sjukvård och kommun. Vi har tystnadsplikt.

Diakoniexpeditionen

Öppet för telefonsamtal och besök
Måndag till torsdag mellan kl. 13 och 15

Adress:
Åvalla församlingsgård (Södra Kyrkogatan 3)

Enskilda samtal sker utanför denna tid men kan bokas.
Du når diakoniexp. via församlingexp. på tel. 0431-43 75 00.