Löv och bär formar ett hjärta.

Diakoni

Diakoni handlar om att se sin medmänniska, inte minst då livet känns svårt, något som vi alla kan känna i perioder i livet vare sig vi är unga, mitt i livet eller äldre.

Om du vill komma med i en gemenskap så är du varmt välkommen till gudstjänster och till de olika gemenskapsträffar som finns i form av luncher och café.

Du kan komma till oss om du känner dig ensam, om du är sjuk eller har en närstående som är sjuk, om du känner svårigheter i relationer eller med din ekonomi eller om du har tro- och livsfrågor.

Vi samtalar om det som tynger dig och kan vid behov och om så önskas, finnas med i kontakter med myndigheter, sjukvård och kommun.

Vi har tystnadsplikt.

Diakoniexpeditionen

Öppet för telefonsamtal och besök
Onsdag mellan klockan 13 och 15

Adress:
Åvalla församlingsgård (Södra Kyrkogatan 3)

Enskilda samtal sker utanför denna tid men kan bokas.
Du når diakoniexpeditionen via församlingexpeditionen på telefon 0431-43 75 00.

Sten och hav.

Caféer, luncher & träffar

Kom, umgås och ät en bit i sommar!

Trädgårdsgrupp

Att vistas i natur och trädgård har en positiv inverkan på människors välbefinnande. Vi mår bra av att finnas i ett sammanhang där vi kan känna tillhörighet och gemenskap med andra människor. Ängelholms församling har en trädgårdsgrupp där du tillsammans med andra arbetar och vistas i en trädgårdsmiljö. Trädgårdsgruppen startar igen mars 2023.

Intriör sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för dig, vem du än är, varifrån du än kommer och hur ditt liv än ser ut.

Illustration av utkanten på två personer.

Samtal och sorg

Hos oss kan du komma och lätta ditt hjärta eller samtala kring din sorg när du förlorat någon som stått dig nära.