Kyrkofullmäktige

Ängelholms församlings kyrkofullmäktige mandatperioden 2018-2021:

Ordförande:
Carl-Gustaf Gudmundsson (KV) carlgustaf@engelholmsglass.se

1:e vice ordförande:
Ingela Sylwander (KS) i.sylwander@telia.com

2:e vice ordförande:
Tommy Jönsson (S) tommy_joensson@hotmail.com

Ledamöter:
Kerstin Engle (S)
Susanne Jönsson (S)
Pia Radil (S)
Roy Ekstrand (S)
Gun Tillgren (S)
Bengt Bengtson (S)
Monika Hansson (KV)
Björn Vallin (KV)
Birgit Wulff (KV)
Fredrik Hellberg (KV)
Britt Berlin (KV)
Lars Linde (KV)
Anna Nilsson (KV)
Elisabeth Kullenberg (KS)
Sven Persson (KS)
Robin Holmberg (KS)
Anna Johansson (KS)
Else Ekblom (KS)
Fredrik Nilsson (KS)
Birgitta Karlsson (KS)
Gunilla Olivius (KS)
Bo Lager (KS)

Ersättare:
Lars Olle Tuvesson (S)
Hans Jardbring (S)
Rasmus Waak Brunkestam (KV)
Ingwar Clementz (KV)
Boo Sandberg (KS)
Eric Sahlvall (KS)
Ingrid Fagerström Andersson (KS)
Ingmar Karlsson (KS)
Britt-Inger Tinnert (KS)

S=Socialdemokraterna
KV=Kyrkans Väl i Ängelholms församling
KS=Kyrklig Samverkan i Ängelholms församling