Kyrkofullmäktige

Ängelholms församlings kyrkofullmäktige mandatperioden 2022-2025:

Ordförande:
Carl-Gustaf Gudmundsson (KF)

1:e vice ordförande:
Åsa Herbst (KF)

2:e vice ordförande:
Malin Odelsheim (S)

Ledamöter:
Elisabeth Kullenberg (KF)
Sven Persson (KF)
Ingela Sylwander (KF)
Kristina Olofsson (KF)
Robin Holmberg (KF)
Anna Johansson (KF)
Agneta Gustafsson (KF)
Lena Johansson (KF)
Liss Böcker (KF)
Britt Berlin (KF)
Stefan Persson (KF)
Camilla Olsson (KF)
Anna Nilsson (KF)
Sven Montan (KF)
Charlotte Engblom Carlsson (KF)
Susanne Jönsson (S)
Tommy Jönsson (S)
Anton Nyroos (S)
Susanne Brodin Ahlberg (S)
Bengt Bengtson (S) 
Ingrid Zäther (S)
Roy Ekstrand (S)

 

Ersättare:
Kenneth Henrysson (KF)
Gunilla Olivius (KF)
Fredrik Hellberg (KF)
Birgitta Karlsson (KF)
Boo Sandberg (KF)
Pia Lundblad (KF)
Britt-Inger Tinnert (KF)
Fredrik Nilsson (KF)
Erik Skoog (KF)
Pia Radil (S)
Lars-Olle Tuvesson (S)
Tommy Alm (S)

KF = Kyrkans Framtid i Ängelholms församling
S = Socialdemokraterna