Kågeröd-Röstånga

Coronaviruset och vår verksamhet 

Uppdaterad information om våra verksamheter och gudstjänster som gäller från 11 december – 18 januari

Alla öppna verksamheter där människor samlas i våra lokaler är inställda.

Dop, vigslar och begravningar fortgår men med begränsat antal personer.

Vid dop och vigslar max 8 personer (exklusive personal).

Vid begravningar max 20 personer (exklusive personal).

Våra präster finns givetvis tillgängliga för samtal och stöd.

Det som sker nu:

Kyrkklockorna kommer fortsätta att ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön. Medarbetarna fortsätter att be för våra församlingsbor i denna svåra tid.

För aktuell information se vår facebook-sida och hemsida

Det är viktigt att vi fortsätter att be i våra kyrkor.

 Gud i dina händer vilar vi i bön, växer glädjens tro och hoppets frön.

Både i vår ensamhet och tillsammans i församlingen kan vi be:

 Gud, ta hand om vår gemensamma oro. Hjälp oss till omsorg om varandra.
Låt inte viruset sprida sig. Tack för kyrkans trygga rum.
Vi överlämnar oss i dina händer.
Amen

 

Pär Stynsberg,

Kyrkoherde

 Kågeröd 11 januari 2021

Expeditionens öppettider:

Mån - Tors: 10.00 - 15.00