Kågeröd-Röstånga

Coronaviruset och vår verksamhet 

Uppdaterad information om våra verksamheter och gudstjänster som gäller från 11 december 

Dop, vigslar och begravningar fortgår men med begränsat antal personer.

Vid dop och vigslar max 8 personer (exklusive personal).

Vid begravningar max 20 personer (exklusive personal).

Våra präster finns givetvis tillgängliga för samtal och stöd.

Det som sker nu:

Kyrkklockorna kommer fortsätta att ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön. Medarbetarna fortsätter att be för våra församlingsbor i denna svåra tid.

För aktuell information se vår facebook-sida och hemsida

Det är viktigt att vi fortsätter att be i våra kyrkor.

 Gud i dina händer vilar vi i bön, växer glädjens tro och hoppets frön.

Både i vår ensamhet och tillsammans i församlingen kan vi be:

 Gud, ta hand om vår gemensamma oro. Hjälp oss till omsorg om varandra.
Låt inte viruset sprida sig. Tack för kyrkans trygga rum.
Vi överlämnar oss i dina händer.
Amen

 

Pär Stynsberg,

Kyrkoherde

 Kågeröd 11 januari 2021