Om Kågeröd-Röstånga församling

Kågeröd-Röstånga församling är en av församlingarna i Svalövs kommun.

Församlingen är en del av Lunds stift

Kågeröd-Röstånga församling är en av Svalövs kommuns församlingar, som alla hör till Lunds stift. 

En församling utgör ett visst geografiskt område.

Församlingen leds tillsammans av kyrkoherden och kyrkorådet. De ansvarar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Våra viktigaste uppgifter

En församling har som grundläggande uppgifter att undervisa och att arbeta med diakoni, som är kyrkans sociala arbete. Att fira gudstjänst och arbeta med mission hör också till de grundläggande uppgifterna. Många kommer dessutom till kyrkan för att fira dop, bröllop och konfirmation, eller för att delta i en begravning. 

Församlingen har en församlingsinstruktion. Det är ett dokument som berättar mer om vad församlingen är och vill vara.

Kyrkan är en demokratisk organisation

Demokratin är viktig för kyrkan. Församlingen har ett kyrkofullmäktige, som består av folkvalda representanter från olika nomineringsgrupper. Kyrkovalet sker vart fjärde år i alla delar av Svenska kyrkan. 

I kyrkofullmäktige i Kågeröd-Röstånga församling fördelas 15 mandat mellan

  • En kyrka för alla i Kågeröd-Röstånga församling (12 mandat)

  • Sverigedemokraterna (3 mandat)

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd, som fungerar som en styrelse för församlingen. 

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Kågeröd-Röstånga församling träffas två gånger om året. Ledamöterna väljs vid kyrkovalet, som sker vart fjärde år.

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.

Kyrkoråd

Kyrkorådet i Kågeröd-Röstånga församling väljs av kyrkofullmäktige och träffas cirka tio gånger om året.

En person sitter med sin mobiltelefon och dricker kaffe.

Kontakta Kågeröd-Röstånga församling

Välkommen att höra av dig till oss som arbetar i Kågeröd-Röstånga församling. Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Lediga jobb

Den som arbetar i Svenska kyrkan har chansen att arbeta för något hen tror på.

En kvinnlig präst i svart och med rosa kofta håller upp porten till hennes kyrka.

Välkommen som medlem

Som medlem är du med och gör det möjligt för kyrkan att göra gott.

Lunds stift

Välkommen till Lunds stift - ett av Svenska kyrkans 13 stift. Stiftet består av 148 församlingar i Skåne och Blekinge. Vår biskop heter Johan Tyrberg.

Välkommen till församlingsens kyrkor och andra platser