Foto: Anders Engberg

Gravskick

Olika gravskick/olika typer av gravplatser på våra kyrkogårdar.

Kistgravplats, Urngravplats finns på alla kyrkogårdar i vår församling
Gravrättsinnehavare till gravplats med full gravrätt har rätt att bestämma hur gravanordningen, till exempel gravstenen, ska se ut och bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Är gravplatsen uppenbart vanvårdad kan begravningshuvudmannen besluta att gravrätten är förverkad. Då går gravrätten tillbaka till huvudmannen.

Askgravplats Finns på Ask och Röstånga kyrkogårdar i vår församling
Om Du är gravrättsinnehavare till en gravplats med begränsad gravrätt får Du bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen. På en askgravplats sätter man en namnskylt. Du har dock inte rätt att bestämma hur gravanordningen ska se ut eller hur gravplatsen ska utsmyckas och ordnas. För en askgravplats betalar Du en engångskostnad, kontakta oss för mer information. Ljuslykta och vas för snittblommor tillhandahålles av förvaltningen och plantering av växter är inte tillåtet.

Minneslund finns på Kågeröd, Stenestad, Ask, Konga och Röstånga Kyrkogårdar i vår församling
Många anhöriga ser stora fördelar med att gravsätta den avlidne i en minneslund, främst med hänsyn till de praktiska bitarna då kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel. Det som dock brukar få många anhöriga att välja bort minneslund är kravet på anonymitet. I en minneslund får man som anhörig aldrig märka ut vart den avlidnes aska har blivit nedgrävd och av samma anledning får man inte heller delta vid själva gravsättningen. Att hedra den avlidne med en namnskylt är också förbjudet. Av denna anledning väljer många anhöriga att söka efter andra typer av gravskick. Detta gravskick är kostnadsfritt.

Askgravlund finns på Ask och Röstånga kyrkogårdar i vår församling
En askgravlund påminner mycket om en minneslund sett till utformning. Oftast utgörs askgravlunden av ett avgränsat område med en speciellt avsedd plats för namnskyltar. Det finns även en så kallad smyckningsplats där Du som anhörig är välkommen att hedra den avlidne med ljus och snittblommor. Som ovan nämnt är det kyrkogårdsförvaltningen som står för all skötsel av askgravlunden. Kyrkogårdsförvaltningen ser även till att hålla rent och snyggt vid den gemensamma smyckningsplatsen. Askgravlunden är oftast ett mycket uppskattat alternativ och beskrivs ofta som en slags minneslund med namn. Gravsättning i askgravlund är ett relativt nytt sätt att gravsätta aska på men dess popularitet blir allt större.

Namnplaketten är enda kostnaden för detta gravskick.