Förtroendevalda/protokoll

Våra förtroendevalda 

Den 19:e september hade vi Kyrkoval och då röstade våra medlemmar fram ett nytt Kyrkofullmäktige som sedan utser ett Kyrkoråd. 

Kyrkorådet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Det innebär, bland annat, att bereda ärenden till kyrkofullmäktige och ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom. 

Nya kyrkorådet

Det nya kyrkorådet efter kyrkovalet i september 2021 består av ordförande Lena Björk, vice ordförande Elisabeth Salonen Ripa, ledamöterna Bengt-Inge Davidsson, Ann-Margret Håkansson, Kim Hällström och Carin Nielsen, samt ersättarna Magnus Andersson, Bengt Jönsson, Gun-Britt Nilsson och Dag Oredsson. 

Vi ser alla fram emot en mandatperiod där pandemin förhoppningsvis klingar av och där vi kan ha fler roliga och intressanta aktiviteter i vår församling.