Foto: Diana Winqvist

Degeberga-Everöds församling

Välkommen till Degeberga-Everöds församling! Församlingen omfattar orterna Degeberga, Everöd, Huaröd, Hörröd, Lyngsjö, Maglehem, Vittskövle och Östra Sönnarslöv. Hit är du välkommen till barnverksamhet, bröllop, dop, gudstjänst, konfirmation, körsång, samtal och mycket mer.

Mi­na kära, låt oss äls­ka varand­ra, ty kärle­ken kom­mer från Gud, och den som äls­kar är född av Gud och känner Gud.

1 Joh. 4:7
Foto: Diana Winqvist