Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor och församlingshem

I församlingen finns åtta kyrkor. Flera av dem byggdes på 11-1200-talet.

Till kyrkan har människor kommit för att ta emot nattvard, för att höra Guds ord, för att konfirmera sig, för att gifta sig, för att låta barnen bli döpta, för att ta avsked av och överlämna någon som har dött, för att bikta sig och så gör vi fortfarande idag.

Ritualerna och ordningarna har förändrats genom århundradena och Gud är densamma.