Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Degeberga kyrka

Skaddevägen 5, Degeberga.

Max antal besökare i kyrkan 300 personer.

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet med långhus, kor och absid. Torn och valv tillkom i början av 1400-talet. Tornet har bevarats men för övrigt finns det inte mycket kvar av medeltidskyrkan efter 1860-talets ombyggnad. Absid och valv revs ner och en 18 meter lång och 16 meter bred tillbyggnad gjordes åt söder. 

1863 är det året kyrkan stod klar efter den stora ombyggnaden.
RS och MH står för Rudolf Stjernsvärd och hans hustru Maria Hagerman. Stjernsvärd var vid den här tiden kyrkans patronus.
(Patronatskyrka var ursprungligen en kyrkobyggnad underställd en enskild person, en patronus, till exempel en kung eller en adelsman. Denne patronus rättigheter, s.k. patronatsrätt, innebar till exempel äganderätt eller förfoganderätt över kyrkans intäkter och egendom samt tillsättning av präst. Patronus skyldigheter bestod i att sköta underhållet av och smycka kyrkobyggnaden, samt att avlöna prästen.Patronatsrätten avskaffades 1/1 1922.)

Vid restaureringen 1926 upphöjdes korpartiet och ett nytt altare och altarskåp uppfördes. Altarskåpet är ett verk av Ivar Johnsson (1885-1970), svensk skulptör och formgivare.
Jesus är den unge Jesus som vid 12 års ålder besökte templet i Jerusalem.
Gestalterna som omger Jesus är de fyra evangelisterna.
Lukas, överst till vänster.
Matteus, nederst till vänster.
Markus, överst till höger.
Johannes nederst till höger.

Den medeltida kyrkans tornrum. Vid restaureringen 1961-1963 inreddes rummet till dopkapell med ett smalt altare i den forna dörröppningen med ett litet blyinfattat fönster ovanför, allt indraget i en nisch.
Idag används kapellet vid olika gudstjänster och andakter.

 

Speciellt utmärkande för Degeberga kyrka är den gamla predikstolen, som skänktes till kyrkan redan 1592. Detta som tack för att Henrik Brahe på Vittskövle hade tillfrisknat efter en svår sjukdom, genom att be den Heliga Trefaldighet om hjälp. Hans hustru skänkte predikstolen som ett tack för detta tillfrisknande med inskriptionen "Hielp vos du Helige Trefaldighet. Mitt hopp hos Gud Allen".
Henrik Brahe var kyrkans patronus 1584-1587.

Orgelläktaren  från 1926. På barriären syns bibliska motiv tillverkade 1741 av bildhuggare Niclas Ekekrantz, Kristianstad. Från början var de fjorton till antalet och smyckade den läktare som uppfördes på 1700-talet.

Liksom folk i långa tider före oss firar vi gudstjänst och mässa, håller andakt och samlas i kyrkorummet.