Diakoni och samtalsstöd

Omsorg om människan och skapelsen

Någon att tala med…

Jesus säger: ” Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro tappa inte modet.” Detta är viktiga ord som vi får bära med oss men det är också ord som kan vara svåra att leva efter.

 Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad så behöver du någon att prata med så är du välkommen att höra av dig.

Jag lyssnar och det som sägs stannar mellan oss

Ordet diakoni står för social omsorg och tjänst och syftar till att skapa en plats som är baserad på varje människas värdighet och okränkbara värde.

En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du behöver lätta ditt hjärta, dela din glädje eller behöver stöd.

Vi följer folkhälsomyndighetens alla råd och riktlinjer.

Martin Dahlin

Degeberga-Everöds församling

Diakon