Lyckå församling

"Vi vill vara en kyrka som ständigt skapar kontaktytor mellan Gud och människor samt människor emellan, där vi växer i kärlek till Gud, människor och oss själva."

Musik i sommarkväll

Läs mer här

Ukraina-hjälpen

Detta gör vi & detta kan du göra

Studiegrupp

Vi ställer om och tar hand om varandra.

Leva vidare grupp

Grupp för dig som mist en nära vän

Barn- och ungdomskörer

Läs mer om våra körer för barn och ungdomar

Barn i färggranna regnkläder plaskar i en vattenpöl.

Barn och familj

Läs mer om våra grupper

Musik till vigsel

Psalmer och ingångsmusik att lyssna på

Musikbanken

Här kan du lyssna på musikstycken inspelade av våra musiker

Psalmbanken

Här kan du lyssna på psalmer inspelade av våra musiker

Tre små flickor som lever på gatan. De äter strips och dricker läsk.

Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Lyckå församling gör förändringar för världens och klimatets skull

Svenska kyrkan har tagit beslut om en gemensam klimatstrategi, Svenska kyrkans färdplan för klimatet. En församling som tidigt började arbeta med detta är Lyckå församling i Blekinge. - Hur byggnaderna värms upp, vilka maskiner vi använder och hur vi reser i tjänsten. Det är de stora bitarna som vi har börjat titta på i vår egna färdplan för klimatet, säger Jennie Chapman, komminister.