Foto: Gunnel Henrysson

Lyckå församling

"Vi vill vara en kyrka som ständigt skapar kontaktytor mellan Gud och människor samt människor emellan, där vi växer i kärlek till Gud, människor och oss själva."