Simrishamns pastorat

Prata med oss

Kontakt

Simrishamns pastorat Besöksadress: Allgatan 7, 27232 Simrishamn Postadress: Box 12, 27221 Simrishamn Telefon: +46(414)412480 E-post till Simrishamns pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Simrishamns pastorat

Studieresa till Sydafrika

Gertie Ågren, kyrkorådets ordförande i Simrishamns pastorat kommer att delta i en studieresa till Sydafrika som organiseras av Svenska Kyrkan på nationell nivå. Deltagarna kommer från hela Sverige och har valts ut i de olika stiften. Gertie är representant för Lunds stift där hon är ledamot i det internationella utskottet. Gruppen kommer att besöka olika projekt i Johannesburg och Kapstaden. Svenska kyrkan har varit aktiv i Sydafrika sedan slutet av 1800-talet och idag stödjer man bl.a. Philani-projektet där man utbildar mentormammor. Gertie kommer efter resan att ta fram material att användas vid föreläsningar i Lunds stifts församlingar. 

 

Musiken är ett eget språk

Nadja Eriksson, kyrkomusiker i Simrishamn, delar med sig av sina tankar om kyrkomusik.

Att vara kyrkomusiker är att med musikens språk förlösa, ge hopp och ny kraft. Gud har gett oss musiken. Den är ett språk som direkt står i kontakt med känslorna och det som finns inuti en människa. En väg till det innersta rummet. Ett gudomligt samtal.

I mitt arbete möter jag människor i stor sorg, men också i glädje och fest. Där har jag min stora uppgift. I gudstjänsten, i förrättningen, i körarbetet, i alla möten med andra. Mitt mål är att med musikens hjälp, beröra människor och att alltid vara närvarande . Mitt musicerande får därför aldrig gå på rutin. Jag vill vara mitt i den. Göra allt vad jag kan för att den ska nå fram. Vilken typ av genre eller stycke jag än spelar. Ge mig hän och leva den. Inte framföra den. Leva den!

Inspiration är för mig ett viktigt ord. Med den kan jag ge andra vad jag själv får uppleva. Den är outsinlig. Som en källa utan slut. I den får jag möjlighet att skriva ny musik, men också till att våga förnya det som redan är skrivet. Eller tolka. När hjärtat flödar i musiken, så får det nästan vingar. Då når det fram till andra och då sker det som man kan uppleva som magiskt. En annan människa berörs och får kraft och liv. Det är inte teknisk fulländning som gör det. Det är själens uttryck!

I mitt körarbete vill jag också vara en inspiratör. Det handlar inte bara om att sjunga fint och rätt eller att kunna sin stämma. Det är då det börjar. Utan den musikaliska tolkningen, vet inte kören hur musiken ska sjungas. Om det inte sker en sådan, sjunger var och en sin egen idé. Jag som deras dirigent och körledare måste därför veta vad jag vill förmedla till kören. Att genom det sedan förebilda och inspirera dem till att vilja lära känna musiken och texten.

När alla i kören samtidigt lyfter sin blick från noter och texter och känner vad de sjunger , så åker klangen ihop och blir till ett enda maximerat känslospråk. Som ett samtal där man blir enig. Där man står axel mot axel och vet vad man vill säga. Det är inte alltid som det lyckas, men målet är att så mycket som möjligt dela musikens språk.

I gudstjänsten upplever jag också att musiken är väldigt viktig för många. Den fyller i där orden inte riktigt räcker till. Där kan vi med musikens språk, ge möjlighet till ännu mer delaktighet och glädje.  Musiken talar det gudomliga språket. Det som alla förstår. Det finns mycket att arbeta på när det gäller just gudstjänsterna och det är ett arbete som vi ständigt måste fortsätta att utveckla. För mig är gudstjänsterna ”Guds tjänst till människan”. En möjlighet för vem som helst att få påfyllning. Kyrkan som kraftkälla. Där får man möjlighet att lägga bort det svåra, känna tacksamhet, kunna be för dem man behöver be för och dela nattvard med andra. Och slutligen få gå med välsignelsens hopp. – Du är aldrig ensam! Därför behöver vi arbeta på att göra gudstjänsten aktuell, förståelig och känslosam. Musikens uppgift är stor.

Jag har fått en fantastisk gåva och jag har fått en plats att dela den. Jag litar på att jag är buren när jag tvivlar på mig själv eller när jag inte ser vägen. Jag har egentligen inte från början valt att bli kyrkomusiker, men något har fört mig hit. Jag är inte organist . Jag är inte kantor. Jag är en musikdirektör som man på den tiden kallade oss musiklärare. Men trots det, har någon ändå fört mina steg till kyrkan och kyrkans uppgifter. Då är det inte vilken examen man har som är viktig. Det är vad man har att ge. Jag litar på det.

KANSLIETS ÖPPETTIDER

måndag – torsdag kl.10-12

Kansli (Eva eller Caroline)

Telefon: 0414 - 41 24 80

E-post: Simrishamns pastorat