S:t Thomas kapell, Baskemölla

Fiskeläget Baskemölla tillhör Simrishamns församling och innevånarna där har genom århundradena hade Gladsax kyrka som helgedom och dess kyrkogård som begravningsplats. Dock fanns en önskan om att ha en kyrkogård Baskemölla, då tranporterna mellan fiskeläget och kyrksamhället inte alltid var lätta att utföra. Tills lut stod kyrkogården färdig år 1922. Då fanns inga planer att bygga kapell, men eftersom både präst och kyrkoråd i Gladsax påbjudit att begravningsgudstjänster skulle ske i Gladsax kyrka och inte som brukligt vid graven på Baskemölla kyrkogård, beslöts att instifta en kapellförening för uppförande av ett begravningskapell. Efter några års arbete, egna insamlande medel och visst ekonomiskt bistånd från kyrkorådet kunde kapellet invigas i oktober 1927.

Först användes kapellet bara för begravning, men efterhand utvidgade bruket till att gälla även andra kyrkliga förrättningar och gudstjänster. 1951 förlängdes därför kapellet av utrymmesskäl med en absid mot norr. Kapellet är uppfört di tegel som vitkalkats både ute och inne. Interiört är kapellet rent och rustikt, med handslaget tegel som golv. I taket hänger ett votivskepp, med namnet S:t Thomas, som fått ge namn åt kapellet.