S:t Nicolai kyrka

Kyrkans omnämns i skrift första gången år 1161. Då var den troligen bara ett litet fiskarkapell bestående av det nuvarande koret. Långhuset färdigställdes på 1200-talet och valven slogs på 1400-talet. Vid slutet av medeltiden byggdes vapenhus och torn.

Exteriört förändrades kyrkan 1953 då putsen knackades ned så att den ursprungliga fasaden av kvartsit framträdde, något som idag ger kyrkan dess yttre karaktär.

Dopfunten är från 1100-talet och gjord i kalksten. Under 1600-talets första hälft förnyades kyrkans inredning. Kyrkan fick ny altaruppsats och predikstol. I början av 1700-talet lät rika köpmän smycka kyrkan med bastanta träfigurer, vackra gravhällar och skimrande ljuskronor. På 1800-talet skänktes de vackra votivskeppen till kyrkan.

1964 genomgick kyrkan en stor renovering och då kom också den nuvarande orgeln på plats.