Gladsax kyrka

Och Gladsax kyrka är byggd i romansk stil med absid på 1100-talet. På 1400-talet förlängdes kyrkan, fick torn och valv. Vid den tiden utfördes kyrkomålningarna av den så kallade Vittskövlegruppen, målningar som skildrar 17 scener omkring skapelse och syndafall. Vid mitten av 1800-talet revs korpartiet och ersattes av korsarmar och en ny korrundel.

Kyrkan ligger 100 meter från ruinerna av den ståtliga borgen Gladsaxehus, som ägdes av den danske kungen år 1400-1620.