Pilgrim

Pilgrimsplats S:t Olof 2021

Pilgrimsplats S:t Olof

 

Att vara pilgrim

En pilgrim är en människa som är på väg

Varje människa är därför en pilgrim eftersom vi hela tiden är på väg genom livet. Vi föds, lever och dör. Pilgrimen gör sig medveten om att tillvaron är större än det man kan se med sina ögon, ta på med sina händer eller förstå med sitt intellekt.

En pilgrimsvandring går alltid till en helig plats, oftast en kyrka. Pilgrimsvandringen präglas av pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande.

Utrustning

På de kortare vandringarna är det oftast enkel utrustning som krävs: bra skor, rejäla vindtåliga kläder och regnkläder. Egen matsäck. På längre vandringar kan det variera beroende på hur vandringen är upplagd.

Tillgänglighet

Det går ofta att komma till startpunkten för en vandring med hjälp av kollektivtrafik, men möjligheterna varierar. Ta därför alltid kontakt med vandringsledaren. Så långt det är möjligt försöker vi självklart möta de behov som finns.

Kostnad

Många vandringar är kostnadsfria – men i vissa fall finns det en anmälningsavgift eller kostnader för t.ex. transport eller mat. Kolla för varje enskilt evenemang vad som anges.