Litauenprojekt

Svenska kyrkan i Simrishamn har ett projekt i staden Sakiai i Litauen

Svenska kyrkan i Simrishamn har ett projekt i staden Sakiai i Litauen där man har hjälpt till att bygga upp och utrustat ett barnhem för människor i nöd och hemlöshet.
Regionen är en av Litauens fattigaste med bl a stora missbruksproblem.Trots detta finns det människor som vill se ett ljus i allt det mörka. En dag kommer bygden att börja blomstra, åkrarna kommer att odlas och människorna kommer att må bättre. En drivkraft är den lutherske prästen Virginijus Kelertas som tillsammans med vår insats gör ett mycket värdefullt arbete. Det är långt till ett humant levnadsklimat på fattiga orter i Litauen, därför känns det meningsfullt att vara med och göra livet lite drägligare för människor där.
Vid sidan om barnhemmet ligger kyrkan som är byggd i stenmaterial. Under ryska ockupationen användes kyrkan som idrottssal för soldater.
 
I september 2014 invigdes en ny byggnad innehållande fyra gruppboenden för de äldsta barnen. Det blev en minnesvärd och festlig dag i närvaro av biskop Sabutis Minduagas och representanter för församlingar från Tyskland.
bilder
 
Det gamla barnhemmet har renoverats för att få plats med alla behövande barn. Behovet är mycket stort och 45-50 barn kan beredas plats.
 
Simrishamns församling har ett samarbete med Oscars församling i Stockholm för att stödja barnhemmet. Bl.a. arrangeras årligen julkalas i närvaro av representanter från Oscars församling och Simrishamns församling.
 
Vi bekostar också simlektioner för barnen, ger bidrag till glasögon, läxhjälp och mycket annat.
 
Planer finns på att volontärer från våra ungdomsgrupper ska kunna besöka barnhemmet för att skapa kontakter och på så sätt få en inblick i hur situationen är i Litauen.