Protokoll kyrkofullmäktige

Här finner du sammanträdesprotokoll från kyrkofullmäktige i Simrishamns församling.