Rörums kyrka

Rörums kyrka är stor, ljus och luftig och anses vara en av de bättre 1800-tals kyrkorna, med sina vackra valv och höga fönster. I dag rymmer kyrkan närmare 200 personer. Altartavlan med instiftelseorden på svenska och latin är från 1593 och återfick sin ursprungliga funktion och utseende efter en renovering i mitten av 1960-talet. Altaruppsatsen är en efterbildning av ett lekmannaaltare som funnits i Lunds domkyrka. När kyrkan togs i bruk ersattes den medeltida altartavlan med ett förgyllt
träkors. Detta ersattes sedan med en replik av Thorvaldesens Kristusbild, mot en fond av röd sammet. Kristusbilden har sedan 1965 sin plats i fönstret vid dopfunten. Det äldsta nattvardssilvret är från 1882. I kyrkan finns dessutom tre ljuskronor, vägglampetter, kandelabrar, antipendium och kormatta och många andra vackra föremål. Många av föremålen är skänkta av kyrkliga arbetsföreningen eller enskilda församlingsbor.