S:t Clemens kapell, Simrishamn

I slutet av 1987 invigdes ett nytt gravkapell på den norra kyrkogården. Det fick namnet S:t Clemens kapell och används idag främst vid begravningar, men också vid andra gudstjänster.

Arkitektparet Kerstin Barup och Mats Edström har utgått från klassiska gestaltningsprinciper vid kapellets uppbyggnad. Fasaden är murad i röd tegel. De yttre formerna är livfulla, men balanserade. Klockstapeln för tankarna till ett sjömärke. Inomhus möts man av en luftig entré. Kyrkorummet är ljust och inbjudande.