Förtroendevalda i Simrishamns församling

Kyrkan är en demokratisk organisation. Du som är medlem och har fyllt 16 år bestämmer vem som styr i Simrishamns församling genom de personer du röstade fram i kyrkovalet 2017.

Vart fjärde år hålls val i Svenska kyrkan.  Då får alla som är medlemmar och 16 år (senast valdagen) välja vem som ska sitta nästkommande fyra år.
De listor på förtroendevalda du hittar här intill är således valda för mandatperioden 2018-2021

Simrishamns församling

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ledamöter:

 1. Pia Ingvarsson S
 2. Göran Thorén S
 3. Göran Persson S
 4. Birger Johansson S
 5. Agneta Åhlin S
 6. Leif Lindstrand S
 7.  Angela Beausang S
 8. Gerd Lundin S
 9. Tommy Nilsson S
 10. Ulrika Persson S
 11. Gertie Ågren Ba
 12. Birthe Parkhagen Ba
 13. Mona Burman Ba
 14. Peter Burman Ba, ordförande
 15. Ingris Ahnelöv Ba
 16. Ann-Charlotte Märs Ba
 17. Sven Olsson Ba
 18. Fredric Strömberg Ba
 19. Anders Johnsson Ba
 20. Vakant
 21. Jörgen Mårtensson Ba
 22. Lars Andersson SOKS
 23. Jan Björk SOKS
 24. Leif Gulldén SOKS
 25. David Ström SOKS

Ersättare:

 • Kristina Petersson Ba
 • Vakant
 • Peter Rundqvist Ba
 • Anneli Edberg Ba
 • Berth Melén Ba
 • Jens Lundgren Ba
 • Gitte Gulldén SOKS

Kyrkorådet

Ordinarie ledamöter:

 • Mats Hagelin, kyrkoherde
 • Gertie Ågren Ba, ordförande
 • Birthe Parkhagen Ba
 • Sven Olsson Ba
 • Anders Johnsson Ba
 • Jan Björk SOKS, 1 vice ordförande
 • Göran Thorén S, 2 vice ordförande
 • Pia Ingvarsson S
 • Göran S Persson S

Ersättare:      

 • Ann-Charlotte Märs Ba
 • Kristina Petersson Ba
 • Leif Gulldén SOKS
 • Agneta Åhlin S
 • Tommy Nilsson S