Förtroendevalda i Simrishamns församling

Kyrkan är en demokratisk organisation. Du som är medlem och har fyllt 16 år bestämmer vem som styr i Simrishamns församling genom de personer du röstade fram i kyrkovalet 2017.

Vart fjärde år hålls val i Svenska kyrkan.  Då får alla som är medlemmar och 16 år (senast valdagen) välja vem som ska sitta nästkommande fyra år.
De listor på förtroendevalda du hittar här intill är således valda för mandatperioden 2018-2021

Simrishamns församling

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Ledamöter:

 1. Gertie Ågren Ba
 2. Pia Ingvarsson S, 2 vice ordförande
 3. Peter Burman Ba, ordförande
 4. Göran Persson S
 5. Catharina Lindgren Ba
 6. Leif Gulldén SOKS
 7.  Göran Thorén S
 8. Birthe Parkhagen Ba
 9. Eivor Erlandsson C
 10. Birger Johansson S
 11. Vakant
 12. Ann-Christin Råberg S
 13. Kerstin Hedberg Svenssom Ba
 14. Jan Björk SOKS
 15. Anders Larsson S
 16. Ulf Johansson Ba
 17. Kjell Pettersson Ba
 18. Gerd Lundin S
 19. Sven H Olsson Ba
 20.  Tyko Ohlsson C
 21. Lars-Gunnar Björnsson S
 22. Annica Lembäck Ba
 23. Gitte Gulldén SOKS
 24. Agneta Åhlin S
 25. Kristina Peterson Ba

Ersättare:

 • Ann-Charlotte Märs Ba
 • Anders Johnsson Ba
 • Ulf Bengtsson S
 • Angela Beausang S
 • Leif Lindstrand S
 • Ulrika Persson S
 • Kitty Verngren S
 • David Ström SOKS
 • Evy Persson SOKS
 • Ulla Ljunggren C
 • Annelie Alminde C

Kyrkorådet

Ordinarie ledamöter:

 • Mats Hagelin, kyrkoherde
 • Gertie Ågren Ba, ordförande
 • Jan Björk SOKS, 1 vice ordförande
 • Göran Thorén S, 2 vice ordförande
 • Peter Burman Ba
 • Catharina Lindgren Ba
 • Birthe Parkhagen Ba
 • Sven H Ohlsson Ba
 • Pia Ingvarsson S
 • Gerd Lundin S
 • Ann-Christin Råberg S

Ersättare:      

 • Ulf Johansson Ba
 • Ann-Charlotte Märs Ba
 • Kjell Pettersson Ba
 • Leif Gulldén SOKS
 • Agneta Åhlin S
 • Ulrika Persson S
 • Göran S Persson S

Valnämnden i Simrishamns församling

Ordinarie ledamöter

 • Peter Burman Ba, ordförande
 • Pia Ingvarsson S, vice ordförande
 • Gertie Ågren Ba
 • Ann-Charlotte Märs Ba
 • Sven H Olsson Ba
 • Vakant
 • Anders Larsson S
 • Ann-Christin Råberg S
 • Göran Thorén S

Ersättare

 • Kjell Pettersson Ba
 • Annica Lembäck Ba
 • Gitte Gulldén SOKS
 • Gerd Lundin S
 • Ulrika Persson S