Diakoni

Nära medmänniskan - Diakoni i Simrishamns församling

Illustrationer: Bodil Jensen 
 

VÄLKOMMEN TILL VÅRA MÖTESPLATSER!

För dagar och tider, se aktuellt informationsblad från Svenska kyrkan i Simrishamn eller kontakta diakonin.

Middagsbön med sopplunch
Regelbundet inbjuder vi till middagsbön och lunch i Kyrkans hus i Simrishamn vissa tisdagar under vår och höst, se annons i Österlenmagasinet. Vissa onsdagar är det middagsbön i S:t Olofs Ungdomshem och i Rörums kyrka. Det börjar med en kort middagsbön, sedan serveras lunchen av husmor. Man betalar ett självkostnadspris för maten och alla som önskar dela måltidsgemenskapen är välkomna. Ingen föranmälan!

Stickcafé Kyrkans hus 
1:a onsdagen i varje månad. Mysrummet kl. 10-12. Enkelt fika. Varm och informell gemenskap.  Här ryms både skratt och allvar. Välkommen!

Stickcafé S:t Olofs Ungdomshem
Se annons vår halvsida i Österlenmagasinet.

Öppen kyrka
Kyrkan är bemannad för samtal med präst/diakon torsdagar mellan kl 12.00 och 13. Då finns förstås också möjlighet att bara tända ett ljus och sitta ner en stund. Ta chansen när du går förbi kyrkan och unna dig lite stillhet!
Välkommen!

Sommarcafé
Från mitten av juni till mitten av augusti i Atriumgården på Kyrkans hus erbjuder vi samvaro på torsdagseftermiddagar. Kaffe till självkostnadspris.

S:t Nicolai kyrka öppen för stillhet, bön och samtal
Under sommaren är kyrkan öppen måndag-söndag kl. 11-17.

Vill Du ingå i vårt frivilliga arbete?
Välkommen med din intresseanmälan till diakonin.

Kyrkvakter
En stor grupp fungerar som frivilliga kyrkvakter för att göra S:t Nicolai kyrka tillgänglig för besökare.

Gudstjänstvärdar
För att göra gudstjänsterna på Skönadalshemmet, Lillevångshemmet, Bokebacken samt Villa Joneberg tillgängliga för boende finns en grupp gudstjänstvärdar som hjälper till med att påminna om gudstjänsten, ge en stödjande arm eller hjälpa en rullstolsburen till gudstjänstlokalen.

Kyrkkaffe
Vissa söndagar serverar våra frivilliga kyrkkaffe. Det är en uppskattad mötesplats efter gudstjänsten.

Födelsedagsfest
Varje vår och höst inbjuds alla församlingsbor som fyllt 80, 85, 90 år och däröver, under de senaste sex månaderna. Födelsedagsfesten har blivit en uppskattad ersättning för gamla tiders hembesök i samband med födelsedagar. Också här behövs nya frivilliga händer. En gratulationshälsning sänds också till alla äldre i samband med födelsedagen.

Besöksgrupp
Kontakta diakonin om du kan tänka dig att ingå i diakonins besökstjänst och vara en närvarande medmänniska.

Du är också välkommen till

Diakonins dag - Medmänniskan

En söndag är speciell för diakonin, nämligen 13 söndagen efter Trefaldighet som har temat Medmänniskan. Den infaller runt augusti/september och har diakonin i gudstjänstens centrum.

Öppna kyrkor Allhelgonahelgen
Vid gravsmyckningen inför Allhelgonahelgen håller diakonin kyrkorna öppna för de som önskar att söka sig till kyrkan för bön och andakt. Då serverar vi också en kopp kaffe och det finns alltid någon tillgänglig att samtala med.

I utsatta situationer, vänd Dig gärna till oss -

Enskilda samtal – någon att tala med
En viktig uppgift för diakonen och prästen är det enskilda samtalet. De är tillgängliga för sådana samtal under tystnadsplikt. Om det efterfrågas kan de även komma på hem- och sjukbesök. Önskar du en sådan kontakt, vänd dig direkt till pastoratets diakon eller präster.

HållPlatsen
Samtalsgruppen för dig med cancer. Vi träffas en gång i månaden i Kyrkans hus. Här ryms frågor och funderingar, oro - och samhörighet och stöd.

Livskraft
Samtalsgrupp om cancer för anhöriga.
Här samtalar vi om det som finns med i vår vardag, glädje och sorg, frågor och funderingar. Hur det är att vara den som står bredvid när någon drabbas av allvarlig sjukdom. Hur stark måste man bli? Vi talar om livets möjligheter och begränsningar. Och vi har självklart tystnadsplikt.

Vi träffas första måndagen i månaden i Kyrkans hus, Allgatan 7, Simrishamn.
För information kontakta diakon Mary Leydy López,
tel 0414-41 24 85 eller
epost: maryleydy.lopez@svenskakyrkan.se

Besökstjänst
Diakonins besökstjänst innebär möten med en närvarande medmänniska. Här erbjuds kontakt, stöd och ett lyssnande öra. Kontakta diakonin om du  önskar besök av någon ifrån besöksgruppen.

Samtalsgrupp för sörjande
Leva-vidare-gruppen
är en möjlighet för dig som mist din make/maka/sambo - eller annan anhörig, att samtala med andra i samma situation. En grupp börjar på våren och en på hösten och man samlas sex eftermiddagar i Kyrkans hus.

Stöd i sorg för barn och unga
En stödgrupp för skolbarn som har mist föräldrar eller syskon genom dödsfall. Vi gör en lämplig åldersindelning på gruppen efter anmälningarna. Gruppen är inte tänkt som en akut krisgrupp. Vi följer Rädda Barnens program för barn och ungdomar i sorg, där man får bearbeta sin sorg genom att samtala, skriva, och måla kring olika teman.
 
Anhörigstöd
Lever du nära någon som är sjuk, funktionshindrad eller äldre? Du kan få råd och information eller komma in på en kopp kaffe och för att prata med någon. Bergengrenska anhörigcenter samverkar med Simrishamns kommun, frivilligorganisationer, sjukvården och Svenska kyrkan. För mer information ring gärna anhörigkonsulent på Bergengrenska anhörigcenter 0414-81 91 65.

 

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Kyrkans diakonala arbete utförs inte bara av diakonen, utan bärs upp av många frivilliga.

Kontakta oss gärna:

Diakonimottagningen i Kyrkans hus (Simrishamns församlingshem):

Diakon
Mary Leydy López
tel 0414-41 24 85
onsdagar kl 10.00-12.00
fredagar kl 10.00-12.00
maryleydy.lopez@svenskakyrkan.se 

Box 12, 272 21 Simrishamn
Besöksadress: Allgatan 7
Telefon: växel 0414-41 24 80
Kansliets öppettider:
mån - torsdag: 10-12 
www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Kyrktaxi till gudstjänster och
diakonins sammankomster

Från Simrishamn:
Taxi Österlen 0414-177 77.

TaxiCimbrishamn 0414-17004.
Liten och stor bil (tar rullstol).

Från S:t Olof eller Rörum:
Kiviks taxi 0414-700 98.
Pris 20 kr/person enkel resa.