Protokoll kyrkorådet

Här finner du sammanträdesprotokoll från kyrkorådet i Simrishamns församling.

KR-7  Protokoll 2022-12-06

KR-6  Protokoll 2022-10-13

KR-5  Protokoll 2022-08-22

KR-4  Protokoll 2022-04-28

KR-3  Protokoll 2022-03-17

KR-2  Protokoll 2022-02-14

KR-1  Protokoll 2022-01-19

KR-5  Protokoll 2021-11-11

KR-4  Protokoll 2021-10-14

KR-3 Protokoll 2021-05-20

KR-2 Protokoll 2021-04-15

KR-1 Protokoll 2021-03-04

KR-5 Protokoll 2020-10-20

KR-4 Protokoll 2021-09-22

KR-3 Protokoll 2020-06-08

KR-1 Protokoll 2020-01-21

KR-5 Protokoll 2019-10-22

KR-4 Protokoll 2019-09-24

KR-3 Protokoll 2019-05-21

KR-2 Protokoll 2019-04-10

KR-1 Protokoll 2019-03-18

KR-6 Protokoll 2018-12-04

KR-5 Protokoll 2018-10-29

KR-4 Protokoll 2018-05-22

KR-3 Protokoll 2018-04-16

KR-2 protokoll 2018-03-13

KR-1 protokoll 2018-01-23

KR-5 Protokoll 2017-10-16

KR-4 Protokoll 2017-09-26

KR-3 Protokoll 2017-05-16

KR-2 Protokoll 2017-04-27

KR-1 Protokoll 2017-02-14

KR-6 Protokoll 2016-11-29

KR-5 Protokoll 2016-10-11

KR-4 Protokoll 2016-06-28

KR-3 Protokoll 2016-04-28

KR-2 Protokoll 2016-04-12.pdf