Järrestads kyrka

Kyrkan uppfördes på 1100-talet i romansk stil med långhus, kor och rund absid. Det var under den tid när de allra äldsta stavkyrkorna i Skåne ersattes av stenkyrkor, men Lundadomen som förebild.

På 1400-talet restes valven i kyrkan och större fönster togs upp. Kyrkans förlängdes med ett valv västerut och tornet byggdes. Sedan år 1500 är kyrkan exteriört orörd.

Interiört märks predikstolen, som är tillverkad under den danske kungen Christian IV:s regering, daterad 1635.