Skurups församling

Norr om landsvägen mellan Ystad och Malmö

Telefon och besökstider till Pastorsexpedition
tele: 0411-554800
Måndag-Tisdag Torsdag-Fredag kl:9.00-11.30
Onsdag kl:11.00-12.30

1:a advent söndagen den 28 november
Efter Gudstjänsten kl:10.30 så är det Adventssamkväm med sång,musik,fika mm i Församlingshemmet.

Under perioden 1 november -30 april arbetar Annika Berggren hos oss som Diakoniassistent. Annika når ni på telefon: 0411-554822, 0733-603451 eller e-post: annika.berggren@svenskakyrkan.se

Kyrktaxi

Du vet väl om att du kan få kyrktaxi till och från våra gudstjänster? Beställ dagen före hos Skurups Taxi 0411-456 00.