Skurups församling

Norr om landsvägen mellan Ystad och Malmö

Telefon och besökstider till Pastorsexpedition
tele: 0411-554800
Måndag-Tisdag Torsdag-Fredag kl:9.00-11.30
Onsdag kl:11.00-12.30

Stilla dagen lördagen den 30 oktober är inställd och flyttas till våren 2022.

Kyrktaxi

Du vet väl om att du kan få kyrktaxi till och från våra gudstjänster? Beställ dagen före hos Skurups Taxi 0411-456 00.