Skurups församling

Norr om landsvägen mellan Ystad och Malmö

Telefon och besökstider till Pastorsexpedition tele: 0411-554800
Måndag-Tisdag Torsdag-Fredag kl:9.00-11.30 Onsdag kl:11.00-12.30

Livsstegen

Ett kostnadsfritt självhjälpsprogram i tolv steg för oss som känner att livsproblem – stora som små – ibland gör att vi hamnar lite fel i tillvaron.

Konfirmand i Skurup 22-23

Nu är det dax att anmäla dig till Konfa i Skurup!

Vi har tider för dop

Så ring oss och boka tid för dop – alla kan döpas oavsett ålder!

Två knutna nävar mot varandra.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Jag vet att Gud var där, jag är säker på att Gud satt tillsammans med oss den dagen på ett sätt som jag aldrig varit säker på Guds närvaro.." Läs Tankar inför helgen med prästen Emelie Ekelund.

En man står med en insamlingsbössa som någon lägger en gåva i.

Ge en gåva till Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Kyrktaxi

Du vet väl om att du kan få kyrktaxi till och från våra gudstjänster? Beställ dagen före hos Skurups Taxi 0411-456 00.