Skurups församling

Norr om landsvägen mellan Ystad och Malmö

Måndagscafé den 26/2 kL:13-15 i Församlingshemmet, kostnad 35kr för kaffe och kakor. Denna gång gästas vi av Henrik Valentin som med ord och bild föreläser om danskar judas flykt1943 över Öresund - Ljus i oktobermörker

Konfirmand i Skurup 23-24

Nu är det dax att anmäla dig till Konfa i Skurup!

Vi har tider för dop

Så ring oss och boka tid för dop – alla kan döpas oavsett ålder!

Telefon och besökstider till Pastorsexpedition tele: 0411-554800
Måndag-Tisdag Torsdag-Fredag kl:9.00-11.30 Onsdag kl:11.00-12.30

En siluett av en person som kör parkour. Molnig grönblå himmel som bakgrund.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Ibland träffar jag på människor som tror att det här med tron och det kristna livet är lite som att gå till en läkare med ett problem som sedan löses med hjälp av en dos medicin. Ensamheten – borta! Rädslan – puts väck!" Läs tankar inför helgen.

Ge en gåva till Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva till 9001223.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Kyrktaxi

Du vet väl om att du kan få kyrktaxi till och från våra gudstjänster? Beställ dagen före hos Skurups Taxi 0411-456 00.