Diakoni

Ett möte i respekt och ömsesidig solidaritet

Ordet diakoni betyder ”tjänst” och är kristen tro i handling. Vi tjänar genom att möta varandra i delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet. Det har ingen betydelse vem vi är eller var vi kommer ifrån. Vi försöker möta varandra så som vi själva vill bli bemötta. Vi vet inte vad den andra bär på eller varit med om. Ibland kan vi behöva påminna oss själva och varandra om det. 

Diakoni är också vårt uppdrag som församling och som en del av den världsvida kyrkan. I Skurups församling vill vi finnas för dig som bor och vistas här, oavsett ålder, tro och tradition.  Välkommen till någon av våra mötesplatser.  

Vill du veta mer eller prata med vår någon av våra präster, se kontaktuppgifter under fliken Mer.