Personal

Kyrkvärdar

Catharina Nilsson, 0411-407 57
Monika Andersson 0411-413 75
Ingemar Johansson 073-350 29 87
Inger Ekelund, 070-842 77 80

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktiges ordförande
Hans-Inge Persson, 0411-419 11 eller 0705-40 20 44
Kyrkorådets ordförande
Roland Hansson, 0411-407 20

Begravniningsombud

Begravningsombudet är utsett av Länsstyrelsen och ska tillse de icke kyrkotillhörigas intressen i begravningsfrågor. I Skurups församling heter ombudet Yvonne Jandréus, 070-757 02 94.