Skurups församling

Norr om landsvägen mellan Ystad och Malmö

Söndagen den 22 maj kl:16.00 har vi Regnbågsgudstjänst i Skurups kyrka
med mycket musik, sång och glädje, hoppas att vi ses där!

Tisdagen den 24 maj är det stängt på Pastorsexp, vaktmästeri och församlingshem

Telefon och besökstider till Pastorsexpedition tele: 0411-554800
Måndag-Tisdag Torsdag-Fredag kl:9.00-11.30 Onsdag kl:11.00-12.30

Vi har tider för dop

Så ring oss och boka tid för dop – alla kan döpas oavsett ålder!

En person pratar i en handhållen högtalare.

Tankar inför helgen – en blogg där präster funderar utifrån söndagens texter

"Kristi himmelsfärd kanske kunde få vara en dag för oss som tappat bort Gud." Läs Tankar inför helgen av prästen Charlotte.

En man står med en insamlingsbössa som någon lägger en gåva i.

Ge en gåva till Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Kyrktaxi

Du vet väl om att du kan få kyrktaxi till och från våra gudstjänster? Beställ dagen före hos Skurups Taxi 0411-456 00.