Foto: Madelene Glans

Fridlevstads församling

Välkommen till oss! "Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har." (2 Kor.8:12)