Foto: G Hellsing/IKON

Fridlevstads församling

Välkommen till oss! "Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har." (2 Kor.8:12)