Foto: G Hellsing/IKON

Fridlevstads församling

Välkommen till oss! "Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har." (2 Kor.8:12)

Måndagsträffen 19 februari kl.14.00 i Sillhövda församlingshem.

Tony Svensson från Alnaryd spelar dragspel och sjunger, andakt och lotteri. Kontaktperson: Gunnel Henrysson 0768 72 26 26

Konfirmera dig 2023-2024

En upplevelse för livet! En rolig tid!