Verksamhet

Samtalsgrupp

Tvings församlingshem

Måndagsträffen i Sillhövda församlingshem

En måndag i månaden kl.14.00.

Fik bara vara

Tvings församlingshem varannan onsdag kl.13-16

Konfirmera dig 2023-2024

En upplevelse för livet! En rolig tid!

Musik

Musik är glädje!