Foto: Nina Björkman

Burlövs församling

Vill du dela gemenskapen i en församling? Fira gudstjänst tillsammans, kanske sjunga i en kör eller låta barnen delta i en verksamhet? Då är du välkommen till Burlövs församling, en del av Svenska kyrkan, i Arlöv och Åkarp, Skåne!

Burlövs församling januari 2021
Vi följer och respekterar rekommendationer från FHM. Det innebär att merparten av verksamheter i församlingen pausar under januari. Flertalet medarbetare arbetar hemifrån och är endast församlingens lokaler vissa tider. Alla är nåbara på telefon och mejl. Besök bokas i förväg.

Gudstjänster
Söndagens gudstjänst firas under januari digitalt och är inspelade i förväg, liksom musikandakten på Förintelsens minnesdag 27 januari. De läggs ut på hemsida och Facebook. Middagsbönerna pausar under januari.

Öppettider i kyrkor
Kyrkan i Arlöv är som regler öppen vardagar kl 10-15 samt lördagar och söndagar kl 10-13. Välkommen in för enskild bön och ljuständning. Burlövs gamla kyrka är öppen begränsade tider. Präst och ytterligare någon medarbetare är på plats i Arlövs kyrka söndagar kl 11-12.

Söndagar kl 11.45 hålls förbön med bön för döpta och vigda samt tacksägelse över avlidna. Högst åtta personer får vistas i lokalerna samtidigt.

Diakoni
Församlingens diakoni är igång under de förutsättning som gäller för närvarande. Kontakt med diakonin sker via telefon och mejl.

Begravning
Begravningar bokas via församlingsexpedition eller begravningsbyrå. Enligt gällande restriktioner är antalet som kan samlas (utöver tjänstgörande) begränsat till 20 personer i Arlövs kyrka och 12 personer i Burlövs gamla kyrka.

Konfirmandverksamhet
Konfirmandverksamheten är under januari månad digital. Information ges från präster och ledare till respektive grupp.

Övrig verksamhet

·      Expeditioner för församling och kyrkogård nås per telefon och mejl, för öppettider, se hemsidan.

·      Möjlighet till hjälp och samtal, kontakta präst eller diakon.

·      För enskild kommunion, kontakta Johan Lychou, präst.

·      På förskolan och kyrkogården är verksamheten igång.

·      Övriga församlingsverksamhet, såsom körer, barn- och familj, ungdom, klädkällare m fl pausar under januari

Telefonnummer/mejl till personalen finns hemsidan svenskakyrkan.se/burlov

I vecka 4, den 27 januari, återkommer vi med information om kommande månad.

Lena Petersson, kyrkoherde
Tel 046 – 642 89 04

Riktlinjer angående parkering

Många vill använda parkeringsplatsen vid Arlövs församlingshem. Därför är det numera krav på parkeringstillstånd om man vill ställa bilen i någon av de två raderna närmast församlingshemmet. Har du ärende till församlingshemmet eller kyrkogården finns 2 platser med 30 minutersparkering där inget tillstånd krävs.

 

Bli medlem

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.
Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer. Svenska kyrkan är en kyrka som:

Utifrån sin kristna tro, förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta.
Hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
Samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Andra söndagen efter trettondedagen

Texterna handlar om livets källa.

Tema

Livets källa

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 33, vers 18-23

Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet!” Herren svarade: ”Jag skall låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag skall ropa ut namnet Herren inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot.” Han fortsatte: ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” Sedan sade Herren: ”Här bredvid mig finns en plats, ställ dig här på klippan! När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då skall jag ta bort min hand och du skall se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se.”

Epistel

Efesierbrevet kapitel 1, vers 7-14

I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 2, vers 1-11

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom — men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet — ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

Psaltaren

Psaltaren psalm 19, vers 2-7

Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen, den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd.

Öppettider i kyrkan

Du är alltid välkommen till våra kyrkor! Dessa är i regel öppna mån-fre kl 10 - 15 och lör kl 12 -15, sön kl 10-15 samt i anslutning till alla gudstjänster.

Kontroll av gravstenar pågår

För att undvika olyckor då besökare eller personal kan komma till skada så genomför vi nu en kontroll av gravstenarnas säkerhet. De stenar som befunnits osäkra kommer att läggas ner.

Det kan vara förenat med allvarlig fara att sitta på, klättra på eller luta sig mot eller att försöka rubba gravstenar.

Om en sten blivit nedlagd kommer gravrättsinnehavaren att bli underrättad om detta via brev. I brevet kommer det att finnas information om hur och vilka åtgärder som ska vidtas.

Burlövs kyrkogårdsförvaltning
Telefon: 040 642 89 28/ tisdagar kl 10-12
E-post: lars.odeen@svenskakyrkan.se