Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Burlövs församling Besöksadress: Kyrkogatan 4, 23234 Arlöv Postadress: BOX 174, 23222 ARLÖV Telefon:+46(40)6428900 E-post till Burlövs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Burlövs församling

Vill du dela gemenskapen i en församling? Fira gudstjänst tillsammans, kanske sjunga i en kör eller låta barnen delta i en verksamhet? Då är du välkommen till Burlövs församling, en del av Svenska kyrkan, i Arlöv och Åkarp, Skåne!

Förskollärare i Åkarp

Burlövs församling är huvudman för två förskolor i Burlövs kommun, Lindhaga i Åkarp och Prästkragen i Arlöv. Församlingen omfattar samma yta som Burlövs kommun, med dessa två tätorter. Kommunen växer och präglas av goda kommunikationer, företagsamhet och mångkultur. 

Vi söker förskollärare till Lindhaga förskola i Åkarp

Lindhaga förskola öppnades våren 2017 och ligger i Åkarps centrum. Verksamheten bedrivs i delar av Lindhaga församlingsgård, i ljusa, nyrenoverade lokaler och med arkitektritad utemiljö. På cykelavstånd till både Alnarpsparken och systerförskolan Prästkragen i Arlöv.

Båda förskolorna utgår från ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Som förskollärare deltar du i det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med förskolechef och övriga förskollärare. Du har ett särskilt ansvar att ta tillvara barnens nyfikenhet och finns med i det gemensamma arbetet som stöd och förebild. Du och dina kollegor synliggör barnens utveckling och lärande genom det digitala dokumentationsverktyget ”Pluttra”. Planering av och reflektion över det pedagogiska arbetet sker såväl med barnen som enskilt och tillsammans med dina kollegor på plats.

Kvalifikationer

·       Utbildad och legitimerad förskollärare.

·       Utvecklingsinriktad med god kommunikativ förmåga.

·       Du är flexibel, ansvarstagande, har handlingskraft och social kompetens.

·       Du är lyhörd och tydlig och skapar goda relationer med såväl barn, föräldrar och kollegor.

·       Stor vikt kommer att läggas på god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Vi erbjuder

·       En mindre förskola med bra förutsättningar och nära till beslut.

·       Kompetensutveckling och friskvårdsbidrag.

·       Gemensamma förskollärarmöten.

·       Pedagogiska måltider som tillagas i eget kök.

·       Schemalagd planeringstid både i arbetslaget och individuellt.

Omfattning: 75-100 %. 

Ansökan vill vi ha 28 mars 2019. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Tillträde: Enligt överenskommelse. Sex månaders provtjänstgöring.

Ansökan inklusive CV, referenser och löneanspråk ska skickas till:
Burlövs församling, Box 174, 232 22 Arlöv eller burlov.forsamling@svenskakyrkan.se. Skriv ”ansökan” på kuvert eller som ämne.

Information om tjänsten:
Lena Petersson, kyrkoherde, 040 642 89 04           Louise Mileklint, förskolechef, 040 642 89 30

lena.k.petersson@svenskakyrkan.se                        louise.mileklint@svenskakyrkan.se

Bli medlem

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.
Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer. Svenska kyrkan är en kyrka som:

Utifrån sin kristna tro, förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta.
Hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
Samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Jungfru Marie bebådelsedag

Bebådelse handlar om att göra klart något. På Marie bebådelsedag hör vi berättelsen om hur Maria möts av Guds ängel Gabriel som gör klart för henne att hon ska föda ett barn. Hon ska ge barnet namnet Jesus och han ska kallas den högstes son. Guds vilja och mening med hennes liv blir klar för henne. Hon undrar först hur det ska ske, ogift som hon är och trolovad med Josef. Men ängeln kommer med Guds löfte om att vara nära henne. Den säger till henne att inte vara rädd. Maria vågar säga ja till sitt uppdrag och sjunga sin sång - som Lukasevangeliet återger och som fått namnet Marias lovsång (Lukasevangeliet 1:46-55). Marias lovsång har blivit körverk, psalmer och sånger i många olika varianter och är en klassisk kristen bön. I sången ryms Marias tro och tillit. Den bär hennes visshet om att Gud är nära och samtidigt är den som vänder uppochned på maktstrukturer. "Härskare skall störtas och ringa upphöjas", sjunger Maria. Den Gud som Maria jublar över från botten av sin själ ger kraft för att ta sig an uppdraget för livet och världens skull. I den tron kan Maria leva sitt liv som kommer att rymma all mänsklig glädje och smärta. Både den fjärde söndagen i advent och Marie bebådelsedag som firas i mars handlar om Maria.

Tema

Guds mäktiga verk

Liturgisk färg

Vit. Byte till violett/blå efter kl 18

Altardekoration

På altaret ställer vi vita liljor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 5, vers 2 - 4

Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna. Ja, folket skall vara utlämnat till dess hon som skall föda har fött. Då skall de som är kvar av hans bröder återvända till Israels folk. Han skall träda fram som herde med Herrens kraft i Herrens, sin Guds, höga namn, och folket skall bo i trygghet, nu då han blir ärad över hela jorden.

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 4, vers 18 - 21

Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: 'Så talrik skall din avkomma bli.' Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft — han var omkring hundra år gammal — och att Saras moderssköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria.

Evangelium

Evangeliet enligt Lukas kapitel 1, vers 26 - 38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 147, vers 7 - 15

Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra, han som täcker himlen med moln, som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen, han som ger föda åt djuren, åt korpens skrikande ungar. Han gläder sig inte åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg. Nej, Herren älskar de gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd. Lova Herren, Jerusalem, Sion, prisa din Gud. Han gör bommarna för dina portar starka och välsignar ditt folk där inne. Han ger fred och välgång åt ditt land och mättar dig med finaste vete. Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord.

Öppettider i kyrkan

Du vet väl om att du alltid är välkommen in till våra kyrkor för att sitta ned en stund, be eller för att tända ett ljus. Arlövs kyrka och Burlövs gamla kyrka är i allmänhet öppna mån-fre kl 10-16, samt i regel lör kl 12-16, sön kl 10-16 samt i anslutning till alla gudstjänster.

Kontroll av gravstenar pågår

För att undvika olyckor då besökare eller personal kan komma till skada så genomför vi nu en kontroll av gravstenarnas säkerhet. De stenar som befunnits osäkra kommer att läggas ner.

Det kan vara förenat med allvarlig fara att sitta på, klättra på eller luta sig mot eller att försöka rubba gravstenar.

Om en sten blivit nedlagd kommer gravrättsinnehavaren att bli underrättad om detta via brev. I brevet kommer det att finnas information om hur och vilka åtgärder som ska vidtas.

Burlövs kyrkogårdsförvaltning
Telefon: 040 642 89 28/ tisdagar kl 10-12
E-post: lars.odeen@svenskakyrkan.se

Fynd från 1200- och 1400-talen i Burlövs gamla kyrka

Som ni kan läsa i senaste numret av Församlingsbladet grävs det just nu i Burlövs gamla kyrkas golv. Där har man gjort vissa fynd, bl.a. mynt som är präglat på Valdemar den andres tid (1202-1241) och glaserade golvtegelplattor från sen medeltid, slutet på 1400-talet, samt en glasbit med ovanligt mönster (korsliknande med gulaktig färg) som möjligtvis kan komma från ett fönster (kanhända från 1100-talet). Se bilder nedan.

Gå gärna in och lyssna på kort reportage med kyrkoherde Lena här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6914156

Svt play:s lokala nyheter dagens datum.

Arkeolog Per Sarsnäs som dokumenterar detta på sin hemsida:

http://www.skanearkeologi.se