Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Burlövs församling Besöksadress: Kyrkogatan 4, 23234 Arlöv Postadress: BOX 174, 23222 ARLÖV Telefon:+46(40)6428900 E-post till Burlövs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljön

Både inomhus- och utomhusmiljön på förskolorna är föränderlig allt efter de behov och intressen som barnen har.

Miljön ska uppmuntra till lek, utforskande, kommunikation, lärande och ge barn möjlighet till inflytande. Materialet finns lätt tillgängligt på barnens höjd. Barnen ska få lust och bli inspirerade att använda materialet och kunna nå det de vill ha.

Vi vill skapa en trygg miljö, som både utmanar och lockar till lek och aktivitet för varje barn. Barnens delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan är en naturlig del i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens förmåga till empati, kreativitet och handlingskraft utvecklas. Respekten för barnens åsikter och idéer ligger till grund för vår verksamhet. Vår övertygelse är även att bra mat, rörelse och utomhusvistelse är nyckeln till bättre hälsa för våra barn. Det ska alltid kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi jobbar med att stärka barnens självkänsla och empati genom lek och kommunikation. Barnens upptäckarlust att experimentera, ute som inne, stimuleras av barnets naturliga nyfikenhet vilket sker i ett nära samarbete med kompisar och pedagoger.