Biodling i Burlövs församling!

Burlövs församlings kommer att producera egen honung. På Arlövs kyrkogård placeras i maj två bikupor. Inom ett område på ca två kilometer flyger bina och besöker blommor för pollinering och hämtar nektar som de sedan sparar i sin bikupa som honung. Detta bidrar till bland annat bättre fruktskördar, fler bomsterfrön och även mer mat till fåglar vilket i sin tur ökar mångfalden och bidrar till en mer blommande omgivning.

Bina kan beundras för sitt flitiga och ständiga arbete under alla sommarens dagar. Det är viktigt att ha respekt för de små individerna och inte reta upp dom. Den honung som produceras kommer att användas i verksamheter i Burlövs församling, i caféet och som gåvor. Det kommer även att finnas honung till försäljning.

Vi tackar Kögels biodling som gör detta möjligt!