Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Burlövs församling Besöksadress: Kyrkogatan 4, 23234 Arlöv Postadress: BOX 174, 23222 ARLÖV Telefon:+46(40)6428900 E-post till Burlövs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lindhaga förskola

Lindhaga förskola ligger centralt i Åkarp. Förskolan invigdes i maj 2017. Välkommen med er köanmälan.

Burlövs församling är huvudman för två förskolor i Burlövs kommun, Lindhaga i Åkarp och Prästkragen i Arlöv. Församlingen omfattar samma yta som Burlövs kommun, med dessa två tätorter. Kommunen växer och präglas av goda kommunikationer, företagsamhet och mångkultur. 

På Lindhaga förskola finns plats för 18 barn. Barnen lär av varandra och får utmaningar utifrån sin nivå.

Det som profilerar oss är vårt dagliga arbete med vår värdegrund. Vi inspireras av Reggio Emilias grundtankar och filosofi. Reggio Emilia är en stad i Italien där man på förskolorna utvecklat en pedagogik som bygger på övertygelsen om det kompetenta barnet som utvecklas individuellt och i samspel med andra. Vi arbetar efter tron på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Arbetsättet uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete.

Förskolan följer de mål och riktlinjer som anges i Förskolans läroplan, Lpfö 98 rev.16. Vidare följer vi de krav som ställs från övriga myndigheter som exempelvis brandmyndigheten och miljöförvaltningen.

Barnens utforskande och nyfikenhet är grunden för lärandet hos oss. Arbetssättet är oftast temainriktat och pedagogisk dokumentation en stor inspirationskälla. Barnen mår bra av sunda kost- och rörelsevanor i sin vardag och vi är ute i så gott som alla väder.

Verksamheten leds av förskolechefen tillsammans med utbildade förskollärare och barnskötare. Vårt arbete med barnen genomsyras av glädje, engagemang och kvalitet.

Vi har en egen kock som lagar näringsrik mat och vi prioriterar svenska livsmedel.