Foto: Lmp

Björnekulla-Västra Broby församling

Björnekulla-Västra Broby församlings vision att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd, vara en naturlig del av samhället och dela människors liv i glädje och sorg.

Foto: Lmp

Rösta i kyrkovalet

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad vi i Björnekulla-Västra Broby församling ska göra. Vår församling upptar områdena Åstorp, Hyllinge, Västra Broby och Hyllinge. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.

Nivå I: Det mest lokala valet gäller till kyrkofullmäktige, som i sin tur utser kyrkoråd. I år finns det fyra nomineringsgrupper på lokal nivå att rösta på: Arbetarepartiet - Socialdemokraterna, Frimodig kyrka, Kyrkans väl och Sverigedemokraterna. Du väljer den grupp/person du har störst förtroende för. Kyrkofullmäktige och kyrkoråd beslutar tex. vad församlingen ska erbjuda barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.

Nivå II: Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Vi tillhör Lunds stift. Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor när en kyrka i stiftet behöver renoveras.

Nivå III: Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. De beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, allt från hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Så här röstar du: På valdagen 19 september röstar du på de platser som står angiven på ditt röstkort, antingen i Björnekulla församlingshem eller i Hyllinge kyrka, kl. 12.00-15.00 eller kl. 17.00-20.00.

Du kan också förtidsrösta med början två veckor innan valet, antingen i Björnekulla församlingshem eller i Hyllinge kyrka, måndag-lördag kl. 10.00-12.00
samt kvällstid måndag 6/9 och 13/9 kl. 17.00-20.00. Läs mer om valet på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Välkommen till verksamheten

Varje ny termin är vi förväntansfulla, över alla möten med människor, och över allt som vi planerat inför den nya terminen. Varje termin ger vi ut en folder där vi presenterar församlingens verksamhet. Här kan du läsa den. 

Välkommen till Hyllinges kyrkas verksamhet

I Hyllinge kyrka händer det något nästan hela tiden. I våra ändamålsenliga och mysiga lokaler i Hyllinge kyrka på Örtgatan 19 i Hyllinge träffas barngrupper och ungomsgrupper, körer i olika åldrar, föräldrar och seniorer. Läs om höstens verksamhet i Hyllinge

Seniorpromenaden måndagar kl 14

Kom och var med på seniorpromenaden. Vi går en lättare promenad med start från Björnekulla församlingshem måndagar kl 14. Promenaden tar ca 50 -55 min. Information Lina Tillgren 0760-529983

Orgelandakt tisdagar kl 11.45

De populära orgelandakterna har startat igen. Varje tisdag 11.45-12.15 är det vacker musik och en stunds tillbedjan och andakt i kyrkan. Från den 21 september har vi också en efterföljande tisdagsträffen med lunch och allsång i församlingshemmet, med nya sluttiden 13.15. Eftersom orgelandakten pågår lite längre än de middagsböner vi hade tidigare, så är den nya sluttiden för tisdagsträffen 13.15, för dig som beställer färdtjänst eller kyrktaxi. 

Diakonin

Du kommer i kontakt med oss på telefon 0708-213757 (diakon Hanna Petersson) eller 0703-280681 (diakoniassistent Jacob Sunnliden)
Vid brådskande ärenden hänvisas till expeditionen som nås på telefonnummer 042-569 00, vardagar 10-12.

Här kan du läsa mer om diakonins verksamhet

/Diakon Hanna, diakoniassistent Jacob

Foto: Lmp

Regler vid gudstjänster, begravningar och dop

- I Björnekulla kyrka kan vi med nuvarande restriktioner vara ca 150 gudstjänstdeltagare, i Västra Broby kyrka ca 90 deltagare, och i Hyllinge kyrka ca 50 deltagare. Tjänstgörande personal, musiker och körsångare ingår inte i antalet. 
 
- Det ska finnas en meter mellan varje sällskap i kyrkan, oavsett om det är en eller flera i sällskapet (Med sällskap räknas max 4 personer)
 
- Vid minnesstunder, dopfika och samlingar i församlingshemmet gäller gränsen max 50 personer tills vidare. 


21-07-27, Gunnar Alling, kyrkoherde

Anmälan till konfirmationen

Nu är det dags att anmäla sig till nästa års konfirmation. Konfirmation handlar om tro, hopp och kärlek. Under konfirmandtiden får du tillfälle att prata om stora och spännande frågor, om livet, Gud, tro och tvivel. Du kommer få möjligheter att uppleva nya saker tillsammans med andra och ha kul. Läs i den här foldern om de 4 alternativ vi erbjuder.

Här kan du ladda ner anmälningsblanketten. Fyll i och skicka in senast 26 augusti till vår konfirmandsamordnare, församlingspedagog Ahnna Forsman Becke, tfn 0760-520100  ahnna.forsman.becke@svenskakyrkan.se  

Foto: Lmp

Träffpunkten i Hyllinge torsdagar kl 13

Varje torsdag kl 13, från och med 2 september, är du välkommen till Hyllinge kyrkas innergård (atriet). Vi dukar upp kaffe och hembakad kaka och vi sitter utomhus med avstånd. Vi har tält som skyddar mot väder och vind, elvärmare och filtar. Har du frågor kontakta vår konditorutbildade medarbetare Jennie Sjövall, 0737-461212, som är värd för träffpunkten och som bakar ny kaka varje vecka. Kostnad: Gratis

 

Lyssna på musik från körerna

Församlingens körer gör regelbundet digitala framträdanden, till glädje för hela församlingen. Klicka här om du vill lyssna 

Saknar du förskoleplats för ditt barn?
Välkommen till Kyrktuppens förskola som finns i församlingshemmets bottenplan vid Björnekulla kyrka i Åstorp. Här finns gott om plats att leka och röra sig på. Vi är cirka 20 barn i åldern 1-6 år och fyra pedagoger. Precis som andra förskolor följer vi läroplanen för förskolan. Vi strävar efter att ha en liten barngrupp, där barnen ska känna sig trygga. Vi tycker om att vara ute och går ofta till skogen som ligger nära inpå. Är du intresserad av plats för ditt barn, hör av dig till vikarierande rektor Anette Ståhl, telefon 0707-830868 (nås från vecka 31).

Bönewebben

Skriv din bön, tänd ett ljus eller gör både och genom din mobil, läsplatta eller dator.

Alla kan ta del av bönen när den blivit publicerad bönewebben. Du kan också sprida den till andra genom sociala medier. Svenska kyrkan är tacksam över och varsam inför rätten att i andra sammanhang använda ett urval av de böner som publiceras på denna webbplats. Klicka här för att tända ett ljus.  

Kyrktaxi

För att beställa Kyrktaxi till några av våra gudstjänster
gäller följande telefonnummer: 042-12 02 00