Björnekulla kyrka

 
Björnekulla kyrka invigdes första söndagen i advent 1889. Byn Åstorp växte till samhälle under 1870-talet och den gamla 1200-talskyrkan blev för liten. Grannförsamlingen Västra Broby hade byggt sin och nu följde Björnekulla efter. Björnekulla kyrka är en korskyrka byggd i tegel med putsad och kalkad fasad. Den är byggd i spetsbågestil, s.k. gotisk stil. En större renovering gjordes 1971-1973. Då ändrades mycket av interiören.

Det mest iögonfallande när vi stiger in i Björnekulla kyrka är de vackra korfönstren. Konstnären Erik Olsson, Halmstadsgruppen, har komponerat och målat fönstren som en tredelad tavla. Ett "fönster mot himmelen" har konstnären kallat dem. Dessa fönster är en del av renoveringen i början av 70-talet. Vid den renoveringen flyttades Mariafönstret till ett sidofönster i koret. Nytt blev då också altaret, altarringen och orgeln. Altaret uppfördes som ett enkelt murat altarbord med en skiva av skånska granit. Där placeras också ett vackert silverkors gjort av Sven Albrechtsson i Lund. Ett av kyrkans äldsta inventarier, triumfkrucifixet från 1200-talets senare del, får sin nuvarande placering som "ingång" till koret. Från den gamla kyrkan följer också dopfunten med. Den är från början av 1200-talet. Förmodligen är den gjord av en representant för Mörarpsgruppen.
 
Bland nyare inventarier hittar vi två konstverk av Kjeld Jordahn. Ikonbilden av Jesus var ursprungligen placerad i sakristian men flyttades ut i kyrkorummet i samband med att ett mindre altare införskaffades. Madonnaskulpturen har en egen plats på norra väggen och hon berättar om att Björnekulla kyrka är en Mariakyrka.
 
Välkommen till Björnekulla kyrka.
Foto: Lisbeth Monnier Petersen