Hyllinge kyrka

Hyllinge kyrka är församlingens yngsta kyrka. 1981 fick Hyllinge sin småkyrka. Nu är den en självklar del av Hyllinge.

Arkitekt Wolfgang Huebner hade två förebilder när han ritade Hyllinge kyrka. Den ena var ett cistercienserklosters utformning och den andra var att den kristna kyrkan liknas vid en skepp, där man räddas från att drunkna i ondskans och meningslöshetens hav.

Tanken på skeppet syns i en del detaljer, som t ex lamporna och deras sladdar som ska påminna om tackel och tåg på ett segelfartyg. Lampetterna i smide är formade som ankare.  Den korsfästa handen talar om utgivande kärlek och är gjord av Kjeld Jordahn, som en tid bodde i Hyllinge.

Med klostret som förebild är ingången i väster, kyrksalen i norr och församlingssalen i öster (platsen för munkarnas matsal). I mitten ligger en inbyggd gård, ett atrium, med "pelargångar" runtom.
Cistercienserorden utmärktes av enkelhet och stränghet. All onödig lyx uteslöts. Detta syns i kyrkans raka linjer och sparsamma färgsättning och utsmyckning. Efterhand har församlingen emellertid anskaffat fler inventarier för att skapa en mer varm och välkomnande atmosfär.