Västra Broby kyrka

Bland åkrarna utanför Nyvång hittar vi Västra Broby kyrka och kyrkogård. Liksom många andra kyrkor i trakten är Västra Broby kyrka byggd i slutet av 1800-talet. Söndagen 5 november 1882 invigdes kyrkan av kontraktets prost, kyrkoherden C.O. Olin i Strövelstorp. En våldsam storm dagen efter invigningen gjorde att zinktaket blåste av. När det väl var lagat igen fungerade kyrkan väl i 40 år. 1921 kom en första genomgripande resturering. Då byttes bl.a. kyrkbänkarna ut och värme drogs in i kyrkan. Kyrkan fick också sin nuvarande altartavla. Motivet föreställer Maria Magdalenas möte med den uppståndne Kristus. Tavlan är målad av den danske konstnären Almar Bech.
 
Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten. Den är från 1100-1200-talet och är förmodligen samtida med den äldsta kyrkan i Västra Broby. Skånes medeltida dopfuntar kom till efter förebild av dopfunten i Lunds Domkyrka. En av stenhuggarna från denna tiden höll till i Mörarp och kallades Mörarpsmästaren. Man tror att Västra Broby kyrkas dopfunt kommer från hans verkstad. Dopfuntens fot har uthuggna arkader i relief och dess skål, cuppan, har en Kristusbild och änglagestalter.
 
Bland inventarierna hittar vi också ett timglas i en träställning. Den är från 1793 och sitter uppe i predikstolen. Timglaset är i själva verket tre timglas. Kanske anspelar det på att en god predikan (enligt vissa skolor) ska ha tre teser. I vilket fall som helst så kunde församlingen och prästen följa tiden under predikan. Om det påverkade predikans längd eller åhörarnas intresse förtäljer inte i historien.
 
Välkommen till Västra Broby kyrka